Bij het boeken van een fotoshoot bij Foto 28 ga je als klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

Auteursrecht

Het auteursrecht van de beelden ligt te allen tijde bij de fotografe van Foto 28. De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotografe via een email.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Hieronder valt ook het bijsnijden van de foto. Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken.


Naamsvermelding

De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. Dit kan door het taggen van Foto 28 in de foto of door een vermelding van Foto 28 bij de fotocredits.


Bevestiging fotoshoot

Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen stuurt Foto 28 altijd een bevestiging. Als de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, neemt deze binnen 5 dagen contact op met de fotografe.


Betaling

De factuur zal per e-mail verstuurd worden. De klant dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald wordt. De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen. Producten worden pas geleverd nadat de betaling binnen is. Er is geen mogelijkheid om het bedrag te pinnen. Foto 28 maakt gebruik van de kleineondernemersregeling - factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB.


Oplevering Fotoshoot

Na de fotoshoot ontvangt de klant binnen een aantal weken via de email een link naar een online galerij met lage resolutie beelden. De klant kan op basis van deze online galerij doorgeven welke beelden hij/zij wil afnemen. Na betaling van de factuur kan de klant de hoge resolutie beelden downloaden vanuit de online galerij. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling. De fotografe blijft te allen tijden eigenaar van alle foto’s.


Cadeaubonnen en kortingsbonnen

Kortingsbonnen zijn niet geldig i.c.m. met acties / aanbiedingen. Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Foto 28 en geldig tot en met 2 jaar na uitgifte datum en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Na 1 jaar wordt de bon omgezet naar het besteedde bedrag i.v.m. prijswijzigingen. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Een cadeaubon is niet overdraagbaar. Cadeaubonnen zijn tot 1 jaar geldig voor de fotoshoot of producten waarvoor ze zijn uitgegeven, zoals op de cadeaubon staat vermeld.


Annuleringsvoorwaarden

In geval van ziekte is het mogelijk om minimaal 48 uur voorafgaande aan de fotoshoot kosteloos een afspraak te verzetten. Het kan zijn bij een newbornshoot dat de afspraak niet door kan gaan in verband met vroeggeboorte of een slechte situatie van de moeder en/of baby, dan worden hier natuurlijk geen kosten aan verbonden. Indien Foto 28 de afspraak niet kan nakomen door bijv. ziekte zal een andere datum met u worden gepland. Ook heeft het weer een bepalende factor op het doorgaan van een fotoshoot. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. Er wordt dan samen gezocht naar een nieuwe datum.


Aansprakelijkheid

Foto 28 is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Foto 28 of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. Foto 28 is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd of niet besteld zijn bij Foto 28.


Privacy en persoonsgegevens

Foto 28 zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc. ) openbaar maken of doorgeven aan anderen.

Follow me on Instagram